Alergen sezam

Sezam

Aleregię na sezam wywołuje 19 grup białek < 14 kDa – 96 kDa, przy czym najważniejsze to te o masach 14,0 kDa, 25 kDa, 24,5 kDa, 31,9 kDa, 16,5 kDa. Reakcja układu odpornościowego za pomocą mechanizmu IgE występuje głównie pod wpływem kontaktu z grupami białek o masach 14 kDa, 25 kDa i 30 kDa.

Składniki zawierające sezam lub pochodne sezamu to m.in. masło sezamowe, olej sezamowy.

Ciężkie reakcje alergiczne stanowią dużą część wszystkich reakcji alergicznych wywoływanych przez sezam.

Reaktywność krzyżowa występuje z orzechami laskowymi, kiwi, żytem, innymi orzechami. Przez alergologów sezam jest postrzegany jako alergen o coraz większym znaczeniu.

W produktach spożywczych alergeny sezamu można oznaczyć ilościowo za pomocą techniki ELISA.

zdjęcie sezamu